anar a la pàgina de la Coordinadora Gai-Lesbiana Castellano versión en castellano
English English Version
    
 
Què fer per empadronar-se a la ciutat de Barcelona?
 
   


Què és el Padró?

Es el registre de les persones que viuen a Espanya i els seus corresponents domicilis. S'hi ha de donar d'alta totes les persones que viuen al municipi, ja siguin nacionals o estrangers i, en aquest cas, independentment de si tenen o no regularitzada la seva estada al país.

Empadronar-se és un dret

Empadronar-se és un dret que comporta automàticament altres drets. Totes les persones inscrites al Padró d'un municipi consten com a veïnes d'aquest i tenen dret a la assistència sanitària pública i a la escolarització bàsica dels seus fills.

La inscripció al Padró és també una manera de justificar la residència habitual en un municipi determinat.

Passos a seguir per empadronar-se

Per sol·licitar al inscripció en el Padró, cal presentar-se a una de les oficines d'atenció al ciutadà amb la documentació necessària, o bé sol·licitar l'enviament de la sol·licitud per telèfon o Internet.

Documentació necessària

- document identificatiu de la persona que sol·licita l'empadronament: DNI, passaport, permís de conduir o, en cas d'estrangers, targeta de residència, passaport o carnet d'identitat del país d'origen...

- document que acrediti el domicili: escriptura de compra de l'habitatge, contracte de lloguer amb una antiguitat màxima de 5 anys, o l'últim rebut de qualsevol subministrament (aigua, gas, electricitat, etc.) on consti el nom i el domicili de la persona que sol·licita l'empadronament. Aquest documents han de ser originals, no s'admeten fotocòpies.

- en cas que l'habitatge no sigui propietat del sol·licitant de l'empadronament i vulgui fer-lo constar com a domicili, necessitarà una autorització signada del titular de l'habitatge i una fotocòpia del seu DNI, passaport o document personal identificatiu.

Què passa si ...

- passaport sense visat o amb visat caducat: les persones en aquesta situació tenen igualment dret a empadronar-se, ja que els ajuntaments estan obligats a registrar en el Padró totes les persones que viuen al seu terme municipal, independentment de la seva situació documental.

- el sol·licitant no pot aportar documentació sobre el seu domicili: igualment té dret a inscriure's en el Padró, si acudeix prèviament al SAIER (Servei d'Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats) Av. Paral·lel, 202 de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20 h amb un document on constarà la data de compareixença i els hi facilitaran la informació necessària per empadronar-se.

- canvi de domicili: cal informar l'Ajuntament del canvi de domicili dintre de la ciutat per enregistrar les noves dades al Padró.


On s'ha d'anar (Oficines d'Atenció al Ciutadà)

Oficina d'Atenció al Ciutadà Plaça Sant Miquel
Plaça Sant Miquel, 4
08002 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte Ciutat Vella
C/ de les Ramelleres, 17
08001 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte Eixample
C/ d'Aragó, 311
08009 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte Sants-Montjuïc
C/ de la Creu Coberta, 104
08014 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà La Marina*
C/ dels Alts Forns, 82-86
08038 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte Les Corts
Plaça de Comas, 18
08028 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte Sarriá-Sant Gervasi
C/ de Anglí, 31
08017 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Gràcia
C/ de Francisco Giner, 46
08012 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte Horta-Guinardó
Ronda Guinardó, 49
08024 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte Nou Barris
C/ del Doctor Pi i Molist, 133
08031 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Zona Nord*
Av. dels Rasos de Peguera, 25
08003 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte Sant Andreu
Plaça d'Orfila, 1
08030 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Garcilaso*
C/ Juan de Garay, 116-118
08027 Barcelona

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte Sant Martí
Plaça de Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona

Horari: de 8.30 a 17.30 h. menys les que tenen l'asterisc * que fan l'horari de 8.30 a 14 h.


Per empadronar menors

Els menors d'edat s'han d'empadronar al domicili dels seus pares o del tutor legal.
Per registrar-los al Padró cal portar autorització dels pares o tutor, llibre de família, originals dels DNI dels pares o tutor, targeta de residència o passaport.

En cas de que els pares no visquin al mateix domicili, el menor ha d'estar empadronat al domicili de la persona que en tingui la custòdia. Cal demostrar la guàrdia i custodia amb la sentencia de la separació o divorci.

Si el menor és dona d'alta només amb un dels progenitors, cal l'autorització de l'altre o el llibre de família original.

Si sol·liciten l'empadronament persones que no siguin els pares del menor, és necessari justificar-ne documentalment la tutela legal o justificar el consentiment exprés dels pares.


Empadronament per telèfon

També podeu fer el tràmit per telèfon, tot trucant al 010 (preu trucada 0,55 €/ 3 minuts) i donant les vostres dades. El ciutadà rebrà un sobre amb les instruccions per formalitzar l'empadronament i la documentació que ha d'enviar. Aquest sobre s'haurà de retornar a l'Ajuntament.


Empadronament per Internet

A la pàgina de l'Ajuntament, www.bcn.es, trobareu una sol·licitud per omplir. El ciutadà rebrà un sobre amb les instruccions per formalitzar l'empadronament i la documentació que ha d'enviar. Aquest sobre s'haurà de retornar a l'Ajuntament.


què és 900 ROSA?Si dessitgeu més informació o parlar amb algú, podeu trucar al nostre telčfon d'informació gratuďt, el 900ROSA (900 601 601) atčs tots els dies de l'any per voluntaris de la Coordinadora Gai-Lesbiana, de 18 a 21h.
què és TARGETA GL?Aquest servei és possible grŕcies a la TARGETA GL.
Descubreix els seus aventatges! Amb ella si ets seropositiu et convertirŕs en soci de gais positius. També pots col·laborar econňmicament amb nosaltres fent la teva aportació a:
La Caixa 2100-3005-45-2200443283

per a qualsevol suggerčncia o consulta respecte a esta web, si us plau, dirigiu-vos per correu electrňnic a : webmastergp@gaispositius.org
aquesta web és copyright © coordinadora gai-lesbiana 1995-2002